• Lammekjøtt fra Evig Grønne Enger

  Utenfor Hønefoss ligger Anders Lerberg Kopstads gård, og der finner man også en usedvanlig saueflokk. Spælsauene hans lever forskjellig fra de fleste andre sauer i Norge.

  Vår jobb som bønder, er å gi jordoverflaten mat, da faller resten på plass av seg selv, sier Kopstad.

  Da Anders overtok gården hadde han bestemt seg for at han skulle prøve noe nytt: han skulle fø saueflokken med mat fra gården, og ikke ved hjelp av innsatsmidler som kunstfôr og ved å spre kunstgjødsel på beitet. Anders ønsket å benytte et beiteprinsipp som kalles "målretta beitebruk" - i stedet for å la sauene stå på samme jorde og beite det ned, skulle de flyttes fra felt til felt på området, etter en fastlagt plan. Målet var todelt - å unngå at et felt ble beitet helt ned, og å gi de andre feltene tid til å gro seg frodige igjen. Mens sauene beitet bidro de også til å gjødsle et felt, noe som gjorde at gresset grodde fortere, samtidig som Anders slapp å bruke kunstgjødsel eller annen gjødsling.

  Dette lyder opplagt, men det er ikke slik vi lar husdyrene beite i dag. I stedet slipper vi dem på innmarksbeitet og lar dem bruke det fritt og gjerne lenge. Konsekvensen er at det ofte beites og tråkkes helt ned, noe som gjør det vanskeligere for gresset og annen vegetasjon å gro til igjen. Og det blir ikke bedre når vi kjører ute på jordene med tunge maskiner og pakker sammen matjorda.

  For den som driver et lite bruk kan det ha mye å si for økonomien om man slipper å være innkjøper av innsatsmidler. Lerberg bruker dyr i stedet for kunstgjødsel for å mate jorda, der ligger det en økonomisk gevinst. Enda bedre, det hevdes at denne beitemetoden binder mer karbon i jorden og gjør den bedre for mikroorganismer og dermed for jordkvaliteten. I et intervju for Oikos forklarer Anders metoden han følger. Det er nesten for godt til å være sant, og om det er sant kan man undres over hvorfor ikke flere bruker denne metoden?

  Svaret på det er en kombinasjon av hva man har pleid å gjøre og at man innbiller seg at det er tidkrevende å flytte dyrene fra felt til felt. Anders og familien sier det tar maks en halvtime - sauene lærer seg fort at de har noe å glede seg til når de skal flyttes, de skal over til et nytt, grønt og frodig felt. Dermed samarbeider de og følger villig med når de skjønner at det er flyttetid.

  Sauene til Anders Lerberg Kopstad ble feite. I hvertfall feitere enn naboens sauer. Han fikk spørsmål om det var sunt at de hadde vokst seg til så godt og det lo han av. Landbrukets rådgivere bruker mye tid på å fortelle bønder hva de skal kjøpe av fôrkombinasjoner for å få bedre kjøttvekt, men lite tid på målretta beitebruk.
  Fordi sauene til Anders fikk grønt og frodig gress som nærmest spruter opp av jorda, fikk de også i seg en masse god og sunn næring som ga høy snittvekt. Andre sauebønder i området gjødslet gresset med traktoren og brukte en kombinasjon av gress og kraftfôr i perioden mellom senhøst og vår.
  Anders visste at spælsauene godt kunne gå ute lenger og fôret dem med gress fra gården gjennom vinteren. Resultatet ble at han fikk godt over snittet med stjernelam allerede første året og at han har en av landets lykkeligste saueflokker -- som går og beiter på Evig Grønne Enger.

  Ornitologer er veldig interesserte i hva som har skjedd på gården til Anders. Der er det nemlig et yrende fugleliv, av mange slags fugler. Det skyldes at det også er et yrende insektliv der, fordi vegetasjonen er så rik, siden det ikke brukes sprøytemidler eller kunstgjødsling, men kun naturlig gjødsling fra sauene. Den som har prøvd kunstgjødsel på en eng vil vite at mange naturlige engblomster blir borte, gjødselet blir for rikt for dem. Hos Anders Lerberg Kopstad er det stor variasjon i tilveksten av blomster og gress, og dermed et stort matfat for småkryp og insekter, som igjen er matfat for fugler.

  Vi er stolte over at Anders vil vi skal selge lam- og sauekjøtt fra hans gård. Han beviser at det er mulig å tenke annerledes og bedre, og å få bedre resultater for mennesker, dyr og naturen ellers, om man er på lag med naturen.

 • Lyst til å skrive en kommentar? (0 kommentarer)

 • Din kommentar

Takk, fortsett å handle eller gå til handlevognen .

c