Velkommen til Mølleren Sylvia

Mølleren Sylvia er en uavhengig matbutikk som selger økologiske og mest mulig kortreiste dagligvarer, i vårt lokale midt i Oslo. Vi leter opp matvarer fra produsenter som er på lag med naturen og som gjør en innsats for et bærekraftig landbruk. Vi har som mål å gjøre vårt for å støtte et aktivt landbruk over hele landet, der våre rike naturressurser brukes til beiting og dyrking av mat. I butikken selger vi mange matvarer i løsvekt, da blir det mindre emballasje. I tillegg er det lettere for deg å se hva du kjøper og å handle kun det du trenger. Vi er Debiosertifisert. Nederst på siden kan du registrere deg for nyhetsbrev om du ønsker tips når vi får inn spennende varer.

Fra bloggen vår

 • Agder kystbeitelag gjør en fantastisk jobb!

  Agder kystbeitelag gjør en fantastisk jobb!

  Avhengig av hvor du er i landet kalles de villsau, steinaldersau, ursau, austevoldssau, gammelnorsk* sau eller utegangersau.

  Det siste sier sitt, dette er sau som kan gå ute året rundt, de er hardføre og smarte og vet å passe på seg og sine. I motsetning til vanlig norsk kvitsau klarer de også fødselen selv. Om de angripes av rovdyr sprer de seg i vifteform og de sterkeste sauene lokker til seg rovdyrene, slik at de svakeste kan rekke å gjemme seg.

  Dette er hardføre dyr, må vel bli det om du skal klare deg ute året rundt i Norge. En stor fordel med gammelnorsk sau er at de er fenomenale til å rydde i landskapet. De beiter ned kratt og annen vegetasjon. Øyer som var i ferd med å gro igjen er påny blitt åpne landskap fordi disse kloke dyrene er blitt satt ut på dem.

  Norsk Kvit Sau er avlet for å kunne legge på seg kjøttvekt hurtigst mulig, men den langhalede sauen er dessverre blitt litt dum på veien. Den må ha fødselshjelp og det skorter på klokskapen når de er på beite. Hvert år forsvinner mange der de går i utmarka og det skyldes ikke bare rovdyr. I motsetning er villsauene flinke til å holde sammen og har fortsatt sterke instinkter som viser vei både gjennom landskapet og i møtet med farer. Flokkinstinktet og gode moregenskaper fremheves når man snakker om villsauen.

  På få tiår har man klart å redde stammen vi hadde igjen med disse dyrene. Det skyldes innsatsen til lag og bønder som har forstått hvilken ressurs gammelnorsk sau er. Det ville vært en tragedie om korthalesauen hadde dødd ut, de har gått i våre landskap siden sein steinalder. Den tragedien er avverget gjennom innsatsen til ildsjeler over hele landet.

  Agder kystbeitelag er en sammenslutning produsenter som driver med tradisjonelle dyreslag langs Agderkysten. De har villsau på helårsbeite. Laget arbeider for å rekruttere flere til å drive med disse dyrene og med å spre kunnskap om dem. Gjennom samarbeidet organiserer de effektiv drift og sikrer god dyrevelferd i utmark, samtidig som de utveksler driftsrelevante tjenester.
  Denne julen tilbyr vi kjøtt fra Agder kystbeitelag, i håp om at kundene våre vil være med og støtte produsenter som er på lag med naturen. Det er godt kjøtt med fin marmorering og en herlig smak.

  Om du vil vite mer om disse dyrene kan du kikke på sidene til Norsk villsaulag

  Og her er en link til facebook-siden til Agder kystbeitelag.

  (*Noen foretrekker å si gammel norsk sau, men det rette er gammelnorsk, selv om disse også bare breker).

  Fortsett å lese →

Takk, fortsett å handle eller gå til handlevognen .

c